Helgåleiren er nå historie, iallfall namnet. Tilbodet skal bestå, men i noko endra form.

– Spenstige planar

– Helgåleiren er eit fiktiv namn som me fann på sjølv på grunn av Helgåvatnet som ligg like ved. Mange har spurt om det er kristeleg eller militært på grunn av ordet «leir». Det er eg lei av, seier dagleg leiar av det som nå har blitt døypt om til Grønefed kulturtun, Hans Berge Stokkeland.

Det nye namnet er ikkje tilfeldig valt.

– På tidleg 1950-tal var det ein eigen gard på Ogna som heitte Grønefed. Då eigaren døydde, kjøpte farfar min garden og la han inn i hovudbruket her, fortel Stokkeland, som sjølv skal overta heimegarden om eitt års tid.

– Skal du bli bonde?

– Nei, ikkje vanleg bonde, men eg har mykje spenstige planar, seier han løyndomsfullt.

Ogna scene blir med vidare

Kva han har i tankane vil han ikkje dela heilt ennå, men Stokkeland lovar at det er innanfor den gata han held på i nå - ei kulturgate som har blitt noko utvida med andelslandbruk og sykkeltilbodet Kul-Tur.

– Me var på ein måte komne til eit vegskilje i gamle Helgåleiren. Nå satsar eg berre på kultur, andelslandbruk og Kul-Tur, seier kultur-gründeren og legg til at namnet Ogna scene blir med vidare, som namnet på bygget som huser blant anna bar og scene.

– Nå var rett timing for å skifta namn. Grønefed betyr rikhaldig og næringsrik jord. Me skal levera gode opplevingar - næring til folket, slår Stokkeland optimistisk fast.

Og nettopp optimisme er noko gründeren har hatt god bruk for siste året.

– Korleis går det med Ogna scene og kulturtilbodet i desse koronatider?

– Nå er det mildt sagt heilt tragisk. Eg kan ikkje arrangera konsertar med meir enn ti personar i salen og har måtta avlysa mykje, seier han.

Mykje må avlysast

Førebels har ikkje 2021 starta slik som Hans Berge Stokkeland ønska seg.

– Berre i januar har eg avlyst 15 konsertar, åtte av dei var utselde. Februar ser også dårleg ut. Der er også mykje utselt, fortel han.

Stokkeland følgjer godt med på ulike støtteordningar, men det kan ikkje erstatta ei god drift.

– Eg klarer meg, men blir situasjonen langvarig, så blir det dramatisk. Det som er vanskeleg nå, er at det ikkje er sagt noko om kor lenge desse tiltaka skal vara, seier han.

Stokkeland har likevel ikkje gitt opp. Han gjer som mange andre innan kulturbransjen - håpar på betre tider og det helst ganske snart.