Nærare 60 hotelltilsette har fått varsel om permitteringar

Både Hotell Jæren og Bryne Kro og Hotell har sendt permitteringsvarsel til alle tilsette.