Nærare 70 personar har meldt frå om at dei ikkje liker planane ved Kleppeloen

Rådmannen ser ingen grunn til å ta klagene til følgje.