Nærbø symjehall treng rehabilitering til mange millionar. Rådmannen vil venta

Ei renovering av Nærbø symjehall kan koma på over 36 millionar kroner. Rådmannen tilrår politikarane å venta.