I hundre år har familien til Paul (88) og Paul (32) kledd opp folk på Jæren

Av

Og familien Aadnesen liker seg fortsatt best i sentrum av Nærbø.