Aarbakke blir del av nytt, lokalt konsern

Hitecvision avlyser salg av 20 oljerettede selskaper, og danner i stedet konsernet Moreld.