Bryne-mann blir ny styreleder i Akva Group

Knut Nesse erstatter Hans Kristian Mong, som har bestemt seg for å trappe ned etter seks år.