Bryne-mann blir midlertidig toppsjef i milliardbedrift

Konsernsjef Hallvard Muri gir seg etter tre år i Akva Group. Knut Nesse overtar som midlertidig konsernsjef med øyeblikkelig virkning.