Tidligere Bryne–trener har startet nytt firma

Av

Tommy Bergersen har startet opp bemanning– og rekrutteringsbyrået TBE Bemanning.