Eigaren har skjenkt sin siste shot på Sentrum Bar

Svært skjerpande omstende og ein uforsvarleg heilskapssituasjon ved utestaden på Bryne torg, meiner Fylkesmannen, som stadfestar kommunens knallharde dom.