Derfor var det ekstra kjekt for Per Inge å ønske de ansatte en god sommer

Ingen permisjonsvarsel og god ordrereserve utover året betydde at Byggelaget kunne ønske de ansatte en god sommerferie i år. Dét har ikke vært en selvfølge de siste årene.