Rekkjehus får erstatta blokker og barnehage i nytt byggjefelt på Bryne

Omregulering opnar for rekkjehus i staden for blokker og barnehage i utkanten av Bryne.