Kjøtskjeraren som bygde opp ein milliardindustri

Anbjørn Øglend er tildelt Dalaneprisen for 2018.