Mathias (19) løyste bevaringsfloke for Solbergkvartalet AS, men fekk først ikkje tilbod om meir enn støtte til å riva

Solbergkvartalet AS plik­tar å be­va­ra Elv­erhøy. Då ein privatperson til­byd­de seg å over­ta børa, og gjera ei storstilt utbygging mogleg, svar­te dei med å til­by eit til­skot til­sva­ran­de kostnader ved ri­ving.