Reingjeringsselskap i Hå er konkurs

Ree Personell AS som har hatt forretningsadresse i Stokkelandssvingen på Vigrestad, er konkurs.