Ser på lokaler til oppdrett av eksklusive kongereker i Hå

Gründer vurderer 2000 kvadratmeter stor tomt på Varhaug.