Skatteetaten: – Skjerpa tilleggsskatt blir brukt ved grov overtredelse

Skattekrava som er retta mot Happy Time Bryne og Toscana Invest er å rekna som eit alternativ til straffeforfølging.