– Frykteleg dumt og pinleg overfor kundane og leverandørane våre

Aksjonærbrørne i Yonan Gruppen AS forsikrar at dei gjort tiltak for å følgja skattereglane, og for å unngå at cirka 70 tilsette mistar jobbar i ein eventuell konkurs.