Ingrid (52) er skilt to gonger. No vil ho hjelpa andre som opplever samlivsbrot

Ho har eit genuint ønskje om å hjelpa andre som går gjennom ei livskrise som det eit samlivsbrot kan vera.