Jæder bruker 25 millioner kroner på å utvide med tusen kvadratmeter

Den tradisjonsrike slakteribedriften på Skurve vokser seg stadig større.