Jæren Sparebank plussa på resultatet med nesten 40 millionar

I året som gjekk la banken ned tre filialar og leverte eit resultat før skatt på 195 millionar kroner, nesten 40 millionar meir enn året før.