Jæren Sparebank jakter ny sjef

Tor Egil Lie går av med pensjon sommeren 2020 og nå er arbeidet i gang for å finne hans erstatter.