Den nye generasjonen på Karlsbu feirar 30 år med dans og utvida opningstid

Den tradisjonsrike serveringsstaden på Høg-Jæren tilbyr nå middag fleire dagar i veka.