Ketil (47) har fått ny jobb

SKAL JOBBE SAMMEN: Ketil Solvik-Olsen, daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT og Seabrokers-leder Ragnvald Albretsen.

SKAL JOBBE SAMMEN: Ketil Solvik-Olsen, daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT og Seabrokers-leder Ragnvald Albretsen.

Av

Den tidligere samferdselsministeren blir seniorrådgiver i Forus PRT.

DEL

– Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensiale, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Hans nye arbeidsgiver, Forus PRT, eies av Seabrokers og Boreal og arbeider med å utvikle autonome busser.

Selskapet var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier, og hadde testet ut slike kjøretøy på lukket område i lang tid før lovverket åpnet for å teste på offentlig vei.

Nasjonal testarena på Forus

Forus PRT var først ut i Norge for utprøving av selvkjørende buss som en kollektivtransportløsning sammen med Kolumbus og Forus Næringspark. Prosjektet var et offentlig privat samarbeid som har gitt unik erfaring som Forus PRT bygger videre på.

– Forus PRT har nå en selvkjørende buss som skal bringe folk mellom bussveien og Vestre Svanholmen på Forus. Den er et supplement til det ordinære kollektivtilbudet. Det skal bli lettere å velge kollektivt, og Forus PRT legger til rette for nye løsninger som skal bidra til å få ned privatbilbruken, sier sier daglig leder Linn Terese Lohne Marken, i Forus PRT.

Neste steg for fremtidens mobilitet er å etablere en nasjonal testarena på Forus. Seabrokers og Boreal skal sammen med sentrale aktører på Forus etablere egne områder for testing av selvkjørende kjøretøy og avansert mobilitetsinfrastruktur.

Tror på mer kollektivtransport

Solvik-Olsen mener testarenaen gjør det ekstra spennende å bidra til Forus PRTs arbeid, som han mener vil styrke Norge i den internasjonale konkurransen om å utvikle teknologi og etablere arbeidsplasser.

– Vi står midt i en rivende utvikling innen teknologi. Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, vi får stadig bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data. Det vil bidra til en revolusjon for hvordan vi kan levere gode tjenester innen kollektivtransport. Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror jeg at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden, sier Solvik Olsen.

Artikkeltags