Her er det 40 prosent flere ledige stillinger

STILLINGER: Klepp kommune er jærkommunen med størst økning i antall ledige stillinger den siste måneden.

STILLINGER: Klepp kommune er jærkommunen med størst økning i antall ledige stillinger den siste måneden. Foto:

Ved utgangen av oktober registrerte Nav at Klepp kommune hadde 98 ledige stillinger, som er en økning på 40 prosent fra i fjor. Hå og Time har 18 prosent flere ledige stillinger.

DEL

Hver måned presenterer Nav ledighetstall og hvor mange ledige stillinger det er fordelt på de ulike kommunene. Klepp kommune hadde en god økning i antall ledige stillinger sammenlignet med i fjor.

Samtidig viser Navs oversikt at det er flere arbeidsledige i kommunen.

I Klepp kommune var det ved utgangen av oktober 222 arbeidsledige, som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er en prosentvis endring på 15 flere arbeidsledige enn i fjor.

I Hå var det ved utgangen av oktober 179 arbeidsledige, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en bedring fra i fjor, på fem prosent.

Time kommune hadde 193 registrerte arbeidsledige ved utgangen av oktober, en prosent på 1,9 av arbeidsstyrken. Dette er 4 prosent flere arbeidsledige sammenlignet med fjoråret.

Arbeidsledigheten har totalt sett i Rogaland gått ned det siste året med 9 prosent. Selv om noen av jærkommunene har flere arbeidsledige nå, ligge alle under gjennomsnittet for regionen på 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Artikkeltags