Byggjefirma klagar på gebyr for ulovleg overnatting

Saka mot huseigar Arne Madland er lagt vekk for lengst. Leigetakaren Team Håndverk må betala for ulovleg innkvartering, men klagar på gebyret frå kommunen.