Golvlegging- og tapetseringsselskap konkurs, krav i buet på 289.000 kroner

Av

Styreleiaren opplyste i retten at selskapet ikkje har nokon eigedelar, og heller ingen tilsette.