Kontrollutvalget diskuterte Kvia-saken bak lukkede dører

Kontrollutvalget i Eigersund kommune hadde mandag et framskyndet møte om situasjonen rundt skoleprosjektet på Eigerøy på dagsorden. Utvalget valgte å ikke gå videre med saken nå.