Sakkyndige har trukket seg fra oppdrag på nye Eigerøy skole

Rådgivningsfirmaet Sweco AS har trukket seg som sakkyndig for Eigersund kommune i striden med Kvia AS. Det samme har Mestertakst, som heller ikke lenger har noe oppdrag for kommunen.