Stopper livdyrtransport på grunn av sykdom

Prima Jæren stoppet onsdag all transport av storfe på grunn av Mattilsynets varsel om ringorm i Sør-Rogaland.

DEL

Til Nationen (krever innlogging), som først omtalte saken, uttaler Magnar Sandanger i Prima Jæren at de gjør dette først og fremst for at Mattilsynet skal få kartlagt alle kontaktbesetningene.

– Vi regner ikke med å oppheve tiltaket før en oversikt foreligger. Stans i livdyrtransporten er avgrenset til Sør-Rogaland i denne omgang, sier Sandanger til Nationen.

Også Fatland melder på sine nettsider at de i en periode har justert ned livdyromsetningen i Sør-Rogaland og Ryfylke til et minimum, som en følge av den uoversiktlige situasjonen.

Etter å ha hatt mistanke i noen dager, varslet Mattilsynet fredag om kliniske symptomer på ringorm i sju storfebesetninger. Fem av tilfellene var da bekreftet av Veterinærinstituttet, mens to fortsatt ventet på svar. Besetningene ligger i Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes.

Som følge av ringorm-utbruddet har Mattilsynet har identifisert og båndlagt 43 kontaktbesetninger, som blir fulgt opp med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer.

Prima Jæren anslår på sin nettside at disse undersøkelsene vil ta i alle fall 14 dager, og har altså stoppet all transport av levende storfe. I meldingen til storfeprodusentene oppfordrer slakteriet bøndene til fortsatt å melde inn dyr for kjøp og salg.

– Så fortsetter vi transport når situasjonen er avklart, heter det i meldingen.


Ringorm hos storfe

  • Ringorm (dermatofytose) er en smittsom soppinfeksjon i det ytterste laget av huden forårsaket av en soppgruppe som kalles dermatofytter.
  • Dyr med symptomer avstøter hår og hudskorper/flass som inneholder soppsporer.
  • Soppsporene spres ved direkte kontakt fra infiserte til friske dyr. Indirekte kontakt med innredning, børster, transporter og annet utstyr som er forurenset med sporer, utgjør også en viktig smittevei.
  • For vel 25 år siden var ringorm hos storfe forårsaket av T. verrucosumen utbredt sykdom her i landet. Systematisk vaksinasjon har i stor grad endret dette bildet.

Kilde: VeterinærinstituttetArtikkeltags