Jærbedrift leverer bodane til Stavanger torg

Nordic Steel har laga seks bodar til ein verdi på 1,5 millionar. Så langt.