Nå er O.C. Roxman sertifisert som handverksbakeri

O.C. Roxman er éi av fire bedrifter i Rogaland som er sertifisert som handverksbakeri.