Jæren Sparebank har økt overskuddet med 11 millioner kroner

Første halvår viser resultat før skatt på 105,5 millioner kroner, mot 93,9 millioner kroner i 2018.

DEL

Det går fram av den siste kvartalsrapporten, som Jæren Sparebank la frem torsdag.

For andre kvartal, altså månedene april, mai og juni, endte resultat før skatt på 67,1 millioner kroner. Det er sju millioner bedre enn fjoråret, som hadde 59,3 millioner kroner etter samme periode.

Videre står det i rapporten at regnskapet fortsatt viser en positiv utvikling i bankens kjernedrift.

– Vi ser en økning i netto renter målt mot samme periode i fjor, mens netto provisjoner er noe ned. Samtidig er utviklingen i driftskostnader stabil og tapene på et lavt nivå. Høyere utbytter gir også en positiv effekt på resultatet. Innskuddsutviklingen er stigende til tross for et fortsatt relativt lavt rentenivå. Utlånsutviklingen viser en rimelig moderat veksttakt sammenlignet med tidligere perioder, heter det i bankens ferskeste kvartalsrapport.

Jæren Sparebank la før sommeren ned tre filialer, på Kvernaland, Undheim og Vigrestad.

Artikkeltags