Jærbedrift skuldar tidlegare tilsett for illojalitet: Krev økonomisk erstatning

Fem dagar er sette av til rettssaka mellom Bondura Technology AS og gründeren som stifta verksemda.