Risa og Kruse Smith krever 220 millioner av vegvesenet

Nærbø-entreprenøren Risa og samarbeidspartnar Kruse Smith ber om ekstrabetaling etter tunnelarbeid.

Nærbø-entreprenøren Risa og samarbeidspartnar Kruse Smith ber om ekstrabetaling etter tunnelarbeid. Foto:

Entreprenørene går til rettslige skritt for å få betalt for ekstraarbeid med bygging av Hundvågtunnelen.

DEL

Det er Dagens Næringsliv som melder om saken.

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith og Risa vant kampen om bygging av Hundvågtunnelen, med et anbud på 1056 millioner kroner. Nå har de tatt de første skrittene i en rettslig prosess for å få utbetalt 220 millioner kroner ekstra for arbeid ut over den opprinnelige kontrakten. Det største enkeltkravet er ifølge prosessvarselet 43,8 millioner kroner fordi grunnforholdene gjorde det nødvendig å øke mengden med injeksjoner i grunnen.

«Det store antall uavklarte krav har medført en betydelig likviditetsbelastning for Kruse Risa. Kruse Risa ser derfor ingen annen utvei enn å ta rettslige skritt i saken», siterer Dagens Næringsliv fra prosessvarselet.

Statens vegvesen avviser kravet, og har i stedet kommet med et motkrav på 8,8 millioner kroner i dagbøter. Arbeidsfelleskapet Kruse Risa har akseptert 1,5 millioner av dette kravet.

Artikkeltags