Politikarane stiller seg bak drivhusdraumen til Sophia

Jajamensan! Planane om ein drivhuskafé på Serigstad vart omfamna av eit entusiastisk utval for lokal utvikling.