Jærterminalen er selt for «mange titals» millionar

– Gullplassering og betre enn Håland næringsområde, seier investor Steinar Haugseng om eigedommen han har kjøpt langs Fv. 44.