Fire har mista arbeidet ved Bryne Maskinering AS

– Me omorganiserer og effektiviserer for å sikra framtida, seier Arild Søyland, dagleg leiar og ein av eigarane ved Bryne Maskinering AS.