Jæren Hotell skal ikke lenger drives av Kronen Hotels – fortsetter videre på egen hånd

Etter februar 2020 skal ikke Kronen Hotels lenger drive Jæren Hotell. Da skal eierne av Jæren Hotell drive det selv.