Izral slapp å stengja sin nyopna restaurant

Opningsdagen fredag enda dramatisk med full brannutrykking. Men dagen etter gjekk alt som planlagt for den nye restauranten på Bryne torg.