61 kreditorar med krav på 60 millionar etter at Stensland & Byberg gjekk konkurs

Heile 61 kreditorar står i kø etter at nisjesatsinga på større einebustader enda i krangling mellom aksjonærane, konkurs og krav på 60 millionar.