Tine kutter 400 årsverk

Bortfall av Jarlsberg-eksport, endringer i melkeforbruket og hardere konkurranse gjør at Tine nå varsler årlige kostnadskutt på en milliard kroner.