Fire aksjeselskap på Jæren er oppløyste ved tvang dei ti siste dagane

Tre av dei fire selskapa har adresse Klepp, eit er heimehøyrande i Hå.