Fleskar til med daglegvarehandel og 110 leilegheiter midt på Bryne

Frå bilsal og verkstad til nærbutikk og 110 leilegheiter. Proporsjonane er heftige i planen som Utval for lokal utvikling behandlar i årets siste møte.