Næringslivsloggen: Fire nye selskap etablert på Jæren