Næringslivsloggen: Industribedrift reduserer kapitalen med 11,8 millioner