Endring av styre

Ais Maskinering AS, Klepp. Styrets leder er Arild Søyland, styremedlemmene Ingunn Skretting, Stine Christiansen Coupard og Eirik Christiansen har alle fratrådt.

Brotet Eiendom AS, Klepp. Styrets leder er Knut Hatteland, styremedlemmer er Olaf Rege, Anne Karin Knutsen Hatteland og Bjarte Hatteland.

Kjøpmannsbrotet AS, Klepp. Styrets leder er Knut Hatteland, styremedlemmer er Olaf Rege, Anne Karin Knutsen Hatteland og Bjarte Hatteland.

Murmester Heskje AS, Time. Styrets leder Frode Egeland har fratrådt. Nestleder er Arne Hystad, styremedlemmer er Njål Heskje, Lars Heskje og Michael Kenneth Keeton.

Pesi Eiendom AS, Time. Styrets leder er Leif Thingbø, styremedlemmer er Per Jone Thingbø og Sveinung Thingbø.

Tamai AS, Time. Styrets leder er Jone Horpestad, styremedlem er Anne-Britt Horpestad.

Endring av forretningsadresse

G-P Trading Grønnerud-Pedersen, Klepp. Ny forretningsadresse er Parallellvegen 8, Orre.

Jom Trading AS, Klepp. Ny forretningsadresse er Vestvegen 7, Bryne.

Skas-Heigre Pumpelag SA, Klepp. Ny forretningsadresse er Skasvegen 130, Voll.

Gisle Rør AS, Hå. Ny forretningsadresse: er Kråhagen 6, Sirevåg.

Serigstad Agri AS, Time. Ny forretningsadresse er Nordlysvegen 5, Bryne.

Endring av kapital

Gallos Arena AS, Klepp. Selskapet har også endret vedtektsdato.

Endring av revisor

Jæren Caravanservice AS, Klepp.

T. Skretting AS, Hå.

Sletting

Abuhanana, Klepp.

Endring av daglig leder

Bryne Bil & MC Skole AS, Time. Daglig leder er Adrian Wilhelmsen.

Godkjente årsregnskap

Hetlandsgata 5 AS, Time.

Fusjonsbeslutning

Modex AS, Time. Overdragende foretak er OEG Offshore AS, Tananger.