Endring av styre

Stavnem & Vigrestad AS, Hå. Styrets leder er Edvin Stavnem, styremedlemmer er Harald Vigrestad, Atle Vold og Morten Odland Bø.

Stavnem & Vigrestad Eiendom AS, Hå. Styrets leder er Edvin Stavnem, styremedlemmer er Harald Vigrestad og Morten Odland Bø.

Jærtek AS, Time. Styrets leder er Arnfinn Vigrestad, nestleder er Ørjan Daltveit. Styremedlem er Hege Juul Bruheim.

Reime Landteknikk AS, Time. Styrets leder er Bjørn Rygg, styremedlemmer er Karianne Stene Bjelland, Per Egil Undersåker og Ola Andreas Byrkjedal. Trond Lode har fratrådt.

Sprekker i fasaden AS, Klepp. Styrets leder er Linda-Merethe Øye, styremedlemmer er Tor Jan Bredenbekk, Kari Kverneland Kastmann og Bjørn Sverre Christensen.

Endring av daglig leder

Stavnem & Vigrestad Eiendom AS, Hå. Daglig leder utgår.

Hemmeleg AS, Time. Daglig leder er Atle Lura.

Silinn Invest AS, Klepp. Daglig leder er Torhild Solhaug Grytten.

Endring av forretningsadresse

Arctic Steel AS, Time. Ny forretningsadresse er Langmyra 1, Bryne.

Jærtek AS, Time. Ny forretningsadresse er Hetlandsgata 9, Bryne.

Polygon 9 Engineering AS, Time. Ny forretningsadresse er v/ Roger Aure, Torkel Lendes veg 6, Bryne.

Snør AS, Time. Ny forretningsadresse er Bispevegen 8, Bryne.

Endring av vedtektsdato

Gya Invest AS, Time.

Godkjente årsregnskap

Orstad Investering 3 AS, Time.

Endring av kapital

Reime Landteknikk AS, Time. Selskapet har også endret vedtektsdato.

Nyregistrering i Foretaksregisteret

Aluhak People AS, Klepp. Formålet er konsulenttjenester innen personal/HR, og utleie og formidling av arbeidskraft, samt aktiviteter som naturlig faller sammen med dette. Daglig leder er Tone Bakken Clausen, styrets leder er Sten Kåre Bergman. Styremedlemmer er Tone Bakken Clausen og Sten Bergman.

Endring av revisor

Espenes Invest AS, Klepp.

Ryfylke Aluminium AS, Klepp.