Næringslivsloggen: Tidlegare Malm Orstad-eigar deler opp selskap

Jærbladet kjem med jamlege oppdateringar om kunngjeringar frå Brønnøysundregistera. Desse kunngjeringane frå Klepp, Time og Hå blei registrert 27. juni.