Endring av forretningsadresse

BKF Holding AS, Klepp. Ny forretningsadresse er Plogfabrikkvegen 2, Klepp stasjon.

Blue Manta AS, Time. Ny forretningsadresse er Nordlysvegen 2, Bryne.

Jæren Pizza AS, Time. Ny forretningsadresse er Reevegen 13, Bryne.

Endring av kapital

Sola Atrium Næring 5 AS, Klepp. Selskapet har også endret vedtektsdato.

Endring av revisor

Coop Brusand SA, Hå.

Endring av styre

Rogaland Kran & Transport AS, Hå. Styrets leder er Jan Sigve Herredsvela, styremedlemmer er Hans Kristian Aamodt, Eirik Osland, Geir Atle Håland og Tor Kristian Lode. Selskapet har også endret vedtektsdato og vedtektsfestet formål.

Blue Manta AS, Time. Styrets leder er John Miller Heiton, Stavanger, styremedlemmer er Neil Henry James Hardie og Jens Petter Broch.

Endring av daglig leder

Blue Manta AS, Time. Daglig leder er John Miller Heiton.

Meldepliktig avtale

Bokn Holding AS, Time.

Modex AS, Time.

Godkjente årsregnskap

Jæregg AS, Time.

Melding om innstilling av bobehandling

Lokalgrossist No AS, Time.

Sletting

Lokalgrossist No AS, Time.

Tasse Invest AS, Time.